Bestyrelsen takker de fremmødte til den
ordinær generalforsamling 2017.

Sidste Nyt fra området:

Indkaldelse til generalforsamling 2014 
27-01-2014
Hej alle
 
Hermed invitation til den ordinære generalforsamling 2014 - også lagt i din postkasse.
 
Tid og sted: Onsdag 26. februar 2014 kl. 19:00, cafeteriaet i Korsør svømmehal.
 
HUSK: Ønsker du at komme med forslag til agendaen, skal disse være bestyrelsen i hænde, senest 1. februar 2014.
 
Opdateret agenda udsendes til alle, senest 14 dage inden generalforsamlingen.
 
Vel mødt!

 
P.B.V.
John Harti
...

Dag
Renovation:
 
Sommer: 17. maj til 17. september
Hver mandag 
Øvrigt:
Mandag i lige uger
 
 
Har du klager over renovation klik ind på :
 
Genbrugsstationens Åbningstider:

Sommer: 1. april til 31. oktober
Tirsdag - onsdag: 9.00 - 16.00
Torsdag: 9.00 - 18.00
Fredag - søndag: 9.00 - 16.00

Vinter 1. november - 31. marts:
Tirsdag - lørdag: 9.00 - 16.00

Klik ind på stationens hjemmeside:

http://www.affaldplus.dk/vemmelev

Seneste nyheder:

Indkaldelse til generalforsamling 2014 
"Multibanen" bliver til... 
Indbrud - 4 anholdt 
10 års Jubilæumsfest 
Grundejerforeningen Enghavevej 171-221, 4241 Vemmelev